අයි.එස්. ත්‍රස්තයෙකු ගුරුවරයෙකු ඝාතනය කරලා

Monday, 14 December 2015 - 15:29

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.+%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%8F
ප්‍රංශයේ උතුරු පැරිසියේ පාසලකට ඇතුළු වූ අයි.එස්. සාමාජිකයෙකු, ගුරුවරයෙකු තියුණු ආයුධයකින් ඇන පහර දී ඝාතනය කර තිබෙනවා.

විදෙස් වාර්තා පවසන්නේ මීට ස්වල්ප මොහොතකට පෙර මෙම ඝාතනය සිදුකර ඇති බවයි. කෙසේ වුවත් ඝාතනය සිදුකළ අයි.එස්. සාමාජිකයා අත්අඩංගුවට ගෙන නැහැ.

මේ වන විට පැරිස් නගරය පුරා දැඩි ආරක්ෂක රැකවල් යොදා ඇති බව ද විදෙස් වාර්තා වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.