රාජ්‍ය සේවය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරීමට විශේෂ අධිකාරියක්

Wednesday, 16 December 2015 - 8:19

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රාජ්‍ය සේවය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම සදහා විශේෂ අධිකාරියක් පිහිටුවන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. කොළඹ ඊයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ ඊට සමගාමීව ජනතාවට ගුණාත්මක සේවයක් සැලසීම වෙනුවෙන් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ එක් කර ග්‍රාම රාජ්‍ය කේන්ද්‍ර 2500ක් පිහිටුවන බවයි.