වාහනෙත් දීලා සල්ලිත් නැතිව 'පට්ට' බැනුම් අහමුද? - හිරු CIA -PART2

Thursday, 17 December 2015 - 7:11

%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%8F++%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80++%27%E0%B6%B4%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%27+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%3F+-+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+CIA+-PART2
කුලී රථ සේවා සඳහා  වාහන ලබාගන්නා බවට පුවත්පත්වල දැන්වීම් පළ කර  මුදල් නොගෙවා එම වාහනවලට ද අලාභ හානි සිදුකරනා මහා පරිමාණ වංචාවක් පිළිබදව හිරු CIA  මීට පෙර හෙළි කළා.

මහනුවර ප්‍රදේශයේ ඇති මෙම කුලී රථ ආයතනයට - රථ වාහන ලබාදී මාස ගණනක් මුදල් නොලබා ඒ පිළිබද විමසීමට පැමිණෙන ජනතාවට ද තර්
-අපි ඇඹරෙන්නේ නැහැග

ගවේෂණයේදී හෙලි වූයේ නීතියෙන් ගැලවී යාම සඳහා මෙම ආයතනයේ සේවකයින් විවිධ අවස්ථාවල ආයතන ප්‍රධානියා ලෙස පෙනී සිටින බවයි.

ජානු නමින් පෙනී සිටින ආයතනයේ නියම ප්‍රධානියා  නීතියට පිටින් වැඩ කරනා අයුරුත් පොලිසිය පිළිබද ඔහුගේ තක්සේරුවත්  හෙළි කළා.  

කුලී රථ මහා පරිමාණ වංචාවට මේ වනවිටත්  දිවයින පුරා බොහෝ පිරිසක් හසුව අවසන්.