මංතීරු නීතිය කැඩූ 40 000 කට වැඩ වරදී

Thursday, 17 December 2015 - 8:59

%E0%B6%B8%E0%B6%82%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%96+40+000+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93
දෙසැම්බර් මාසයේ පළමු දින 15 තුළ පමණක් බස්නාහිර පළාත තුළ  මං තීරු නීති කඩ කළ රියදුරන් 41 768 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගත් බව පොලිස් මූලස්ථානයේ රථ වාහන සහ මාර්ග ආරක්ෂක කටයුතු භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අමරසිරි සේනාරත්න පවසනවා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා කියා සිටියේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් එවැනි රියදුරන් 15 903 දෙනෙකුට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගත් බවයි.