උතුරු දුම්රිය මඟේ සුළු ප්‍රමාදයක්

Thursday, 17 December 2015 - 9:33

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%9F%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ - කොටුවේ සිට මඩකලපුව දක්වා ධාවනය වෙමින් තිබූ උදෑසන දුම්රිය පොතුහැර දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී කාර්මික දෝෂයකට ලක්වී තිබෙනවා.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ මේ හේතුව නිසා උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා අනෙකුත් දුම්රියවල සුළු ප්‍රමාදයක් විය හැකි බවයි.

කාර්මික දෝෂයට ලක්වූ අදාළ දුම්රිය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමටද කටයුතු කරමින් සිටින බවයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.