බැකෝවක් නිවසක් උඩ කරණම් ගසයි (ඡායාරූප)

Thursday, 17 December 2015 - 14:27

%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A++%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%A9+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92++%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මාතලේ පල්ලේපොළ, මිල්ලවාන මානිංගමුව ප්‍රදේශයේ දී  බැකෝ යන්ත්‍රයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන අඩි 35ක් පමණ පහළින් පිහිටි නිවසක්  මතට පෙරළීමෙන් නිවස  සමතලා   වෙයි.

ගෘහණිය වන ශ්‍රියාණි පුෂ්පලතා දිසානායක පැවසුවේ ශබ්දය ඇසී - දරු තිදෙනාද සමග එය බැලීමට එළියට ආ නිසා ජීවිත 4ක් බේරුණු බවයි.  
ජේ.සී.බී යන්ත්‍රය පෙරළෙන අවස්ථාවේ දරු තිදෙනා රූපවාහිනිය නරඹමින් සිට එළියට පැමිණ ඇත.

යන්ත්‍රය පල්ලේපොළ ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත්ය.(ඡායාරූප - කාංචන කුමාර ආරියදාස )