ලඟ නැමූ ට්‍රැක්ටරේට, ට්‍රක්රථයක් හැප්පී වෙනදේ බලන්න

Friday, 18 December 2015 - 10:12

%E0%B6%BD%E0%B6%9F+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%96++%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%A7%2C+%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
චීනයේ ටියෑන් චෑන්ග්  නගරයේදී ට්‍රක් රථයක් අත්ට්‍රැක්ටරයක ගැටීමෙන් අත්ට්‍රැක්ටරය කුඩුපට්ටම් වී ගියත් එහි රියදුරු හාස්කමකින් මෙන් බේරී තිබෙනවා. අත්ට්‍රැක්ටරය නිවැරදි මංතීරුවේ පැමිණියත්  වම් පසට හැරවීමේදී ඉදිරියෙන් එන වාහන පිළිබඳ  සැලකිලිමත් නොවන අයුරු දක්නට ලැබේ.

අත්ට්‍රැක්ටරය ගැටෙන්නේ ගල් පුරවාගත් ට්‍රක් රථයකයි. කෙසේවෙතත් අත්ට්‍රැක්ටරයේ  රියදුරු මාර්ගයෙන් ඉවතට විසිවී යන අතර අත්ට්‍රැක්ටරය සුණු-විසුණු  වී යන අයුරු මාර්ගයේ සවිකරතිබූ CCTV කැමරාවක මෙසේ සටහන්වී තිබුණා.