චීනයේ නායයෑමෙන් 91 ක් අතුරුදන් (ඡායාරූප)

Monday, 21 December 2015 - 9:39

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A++91+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
දකුණුදිග චීනයේ් ෂෙන්සෙන් නගරයේ සිදුවූ නායයෑමෙන් අතුරුදන්වූ පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව  91 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

නායයෑමෙන් ගොඩනැගිලි 30 කට අධික ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.

ෂෙන්සෙන් නගරය විශාලතම සහ ප්‍රධාන වශයෙන් කාර්මික කටයුතු සිදුවන ප්‍රදේශයක්.

නායයෑමෙන් අනතුරුව මෙම ප්‍රදේශයේ මීටර 6 ක් උසට වර්ගමීටර 60000 ක ප්‍රමාණයක් මඩවලින් වැසී ගොස් ඇති බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.

නායයෑම සිදුවීමට  පෙර පුද්ගලයින් දහසකට අධික පිරිසක් එම ප්‍රදේශයේයෙන් ඉවත්කරගෙන තිබෙනවා.