හෝටල්, බේකරි, සිල්ලර සහ තොග වෙළඳසැල් වටලලා

Monday, 21 December 2015 - 14:05

%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%92%2C+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B6%BD%E0%B7%8F
ශ්‍රීපාද වන්දනා වාරය සහ එළඹෙන උත්සව සමය ඉලක්ක කර ගනිමින් හැටන් නගරයේ සියලූම හෝටල්, බේකරි, සිල්ලර සහ තොග වෙළඳසැල් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් අද හදිසි පරීක්ෂාවකට ලක් කළා.

මෙම වැටලීමේදී උත්සව සමයේ අලෙවි කිරීමට සූදානම් කර තිබූ කේක් වර්ග විශාල සංඛ්‍යාවක් විනාශ කළ අතර, ඇතැම් හෝටල්වල අලෙවි කිරීමට සූදානම් කර තිබූ පාරිභෝජනයට නුසුදුසු බේකරි නිෂ්පාදන ද විනාශ කර ඇති බව සඳහන්.

හැටන් නගරයේ ගුල්ලන් සහිත සහල් අලෙවි කළ වෙළඳසැලක් ද මෙම හදිසි පරීක්ෂාවේදී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් වටලා තිබෙනවා.
මෙම වැටලීමේදී නීතියේ රැහැනට හසුකර ගත් වෙළඳසැල් හිමියන්ට එරෙහිව හැටන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන බවයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සදහන් කළේ.