දක්ෂිණ අධිවේගයේ ගොඩගම පිටවීම අසළ වාහන තදබදයක්

Thursday, 24 December 2015 - 12:59

%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AB+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර - ගොඩගම - අන්තර් හුවමාරුවේ පිටවීමේ පර්යන්තය ආසන්නයේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ඇති වී තිබෙනවා.

අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු භාර අධ්‍යක්ෂ එස්.  ඕපනායක සඳහන් කළේ කිලෝමීටර් 2ක පමණ දුරක සිට මාර්ගයේ මෙම රථ වාහන තදබදය පවතින බවයි.

මේ නිසා මාතර - ගොඩගම අන්තර් හුවමාරුවෙන් පිටවීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින රියදුරන් විකල්ප පිටවීම් මාර්ග ලෙස පින්නදුව සහ කොක්මාදුව පර්යන්ත භාවිතා කරන ලෙස ඔහු ඉල්ලීමක් කළා.