විපක්ෂයෙන් නව සන්ධානයක්

Saturday, 26 December 2015 - 13:16

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා වෙනම සන්ධානයකින් ඉදිරිපත්වීම සඳහා දේශපාලන පක්ෂ 10ක් පමණ අවසන් එකඟතාවයට පැමිණීමට සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණ පවසනවා. එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, මොහොමඞ් මුසම්මිල් ප්‍රකාශ කළේ නව සන්ධානයේ නම, නායකත්වය සහ එහි ලකුණ පළාත් පාලන මැතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු හෙළි කරන බවයි.