මුතුරාජවෙල ඉන්ධන නළයක කාන්දුවක්

Thursday, 31 December 2015 - 8:49

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%85%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මුතුරාජවෙල තොග ගබඩා සංකීර්ණයට ඉන්ධන සපයන නළයක ඇතිවූ කාන්දුවක් හේතුවෙන් එම ඉන්ධන මුතුරාජවෙල කළපුවට එක්වී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් කලපුවේ පාරිසරික තත්ත්වයට බලපෑම් එල්ලවී ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

තෙල්  තොග ගබඩා සංකීර්ණයට  තෙල් සපයනු ලබන්නේ මුහුදේ නවතා ඇති නෞකාවක සිටයි.

එම තෙල් ප්‍රවාහන නළයක ඊයේ කිසියම් පිපිරීමක් ඇතිවී තිබෙනවා.

මුතුරාජවෙල තෙල් තොග ගබඩා සංකීර්ණයේ ප්‍රකාශකයෙකු හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ එම පිපිරීමෙන් ඇතිවූ කාන්දුවක් නිසා ඉන්ධන කලපුවට එක්වී ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් මේ වනවිට තෙල් ප්‍රවාහනය තාවකාලිකව නතර කර ඇති බවයි එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.