වර්ණසිංහගෙන් පැරදුණූ බස්නාහිර අයවැය සම්මත වෙයි

Thursday, 31 December 2015 - 15:02

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%84%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%96+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පසුගියදා පරාජයට පත්වූ බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඇතුලූ අනෙකුත් වැයශීර්ෂ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු සියලූ දෙනාගේ එකඟතාව මත අද සම්මත වුණා.

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ලබන වසර සඳහා අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව ජාතික හෙළ උරුමයේ නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ අමාත්‍ය ධුරය හෙබවූ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඇතුලූ අමාත්‍යාංශ 6 ක වැය ශීර්ෂ පසුගිය 22 වනදා පරාජයට පත්වුණා.

කෙසේ වෙතත් අවසන් ඡුන්ද විමසීමේදී බස්නාහිර පළාත් සභාවේ අයවැය වැඩි ඡුන්දයෙන් සම්මත වී තිබුණා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය පරාජය වීමත් සමඟ එම අමාත්‍ය ධුරය බස්නාහිර පළාත් මහ ඇමති ඉසුර දේවප්‍රිය යටතට පවරා ගත් අතර, ඒ අනුවයි පළාත් සභාවේ අයවැය ලේඛනය යළිත් සම්මත කරගැනීම සඳහා අද විශේෂ සභා රැස්වීමක් කැඳවනු ලැබුවේ.