උතුරට නිවාස 43800 ක් ඉන්දියාවෙන්

Saturday, 02 January 2016 - 13:19

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83+43800+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
මෙරට පැවති යුද ගැටුම් අවසානයේ ක්‍රියාත්මක වූ පුනරුත්ථාපන කටයුතුවලට සහායක් ලෙස ඉන්දියාවේ මූල්‍ය දායකත්වයෙන් නිවාස 50,000ක් ඉදිකිරීමේ කටයුතු අවසන් අදියරට එළඹී ඇති බව ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය පවසනවා.

මෙම නිවාසවලින් 46,000ක් උතුරු - නැගෙනහිර ඉදිකෙරෙන අතර, 4000ක් ඉදිකෙරෙන්නේ මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වලයි. පසුගිය දෙසැම්බර් 31 වන දා වන විට නිවාස ඒකක 43,800ක ඉදිකිරීම් අවසන් වී තිබෙනවා.

ඉන්දීය රජය මගින් 2010 වසරේ ප්‍රකාශයට පත් කළ මෙරට නිවාස 50,000ක් ඉදිකිරීමේ සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කෙරෙන මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 270කට ආසන්නයි.

එමෙන්ම එය ඉන්දීය රජය විසින් විදේශ රටක සිදුකෙරෙන විශාලතම දායකත්ව ව්‍යාපෘතියක් ද වනවා.

මේ වන විට උතුරු - නැගෙනහිර නිවාස ඉදිකිරීමේ සහ අලූත්වැඩියා කිරීමේ කටයුතු අවසන් වෙමින් පවතින අතර, තුන්වන අදියර ලෙස මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වල නිවාස 4000ක් ඉදිකිරීම ළඟදීම ආරම්භ කරන බවයි ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේ.

එම නිවාස ප්‍රජා මූලික නවමු ආකාරයකින් ඉදිකිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.