උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල: ගණිත අංශයෙන් ප්‍රථමයා රාජකීයේ දසුන් ජයසිංහ

Sunday, 03 January 2016 - 7:58

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%3A++%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A++%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%84
අද (03) නිකුත් වූ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව ගණිත විෂය ධාරාවෙන් දිවයිනේ පළමුවන ස්ථානය හිමිකරගැනීමට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ දසුන්  ඕෂධ ජයසිංහ සමත්වී සිටිනවා. ඔහු 2012 වසරේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් දිවයිනේ ප්‍රථමයා වීමද විශේෂත්වයක්.

විභාග ප්‍රතිඵල දැනගැනීම සඳහා.......ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන්
1911
011 2 784 208  
011 2 784 537
011 314 0 314
011 3 188 350 ඇමතීමෙන් වැඩි විස්තර ලබාගත හැකියි.

ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්‍ෂණය සදහා අයදුම්පත්   පෙබරවාරි මස 5 වන දිනට පෙර විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමුකළ යුතුයි.

පසුගිය අගෝස්තු 04 වනදා ආරම්භ වූ උසස් පෙළ විභාගයට අයදුම්කරුවන් දෙලක්ෂ පනස්පන්දහස් එකසිය අනූ එක්  දෙනෙක්  පෙනී සිටියා.