අතු කපන්න ගිහින් ලණුවෙන් බිමට එයි

Monday, 04 January 2016 - 12:48

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BA%E0%B7%92
අතු කැපීම සදහා කොස් ගසකට නැගි තරුණයෙකු එම ගස මතදී ක්ලාන්ත වීමේ සිද්ධියක් බලංගොඩ - මැද්දකන්ද ප්‍රදේශයෙන්  වාර්තා වනවා.

කෙසේ වෙතත් ප්‍රදේශවාසීන් පැය 4 ක පමණ කාලයක් මහත් පරිශ්‍රමයක් දරා ඔහු බිමට ගෙන රෝහල් ගත කිරීමට පියවර ගත්තා.