හිරුණිකා කසිප්පු පෙරණ ගැහැණියක් වගේ - ගාලු මුවදොර පිටියේ තියලා මඩු වලිගෙන් ගහන්න - ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස හිමි ජනපතිට කියයි

Monday, 04 January 2016 - 21:31

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%9A+-+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+-+%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%91%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
දෙමටගොඩදී තරුණයෙකු පැහැර ගැනීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍රගේ ආධාරකරුවන් 8 දෙනා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට අධිකරණය අද නියෝග කළා.

ඒ ඔවුන් අද කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරවයි.