උතුරු - නැගෙනහිර එක් කිරීමට තීරණයක් නැහැ

Tuesday, 05 January 2016 - 8:04

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+-+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
උතුර - නැගෙනහිර ඒකාබද්ධ කිරීමට ජනාධිපතිවරයාගේ හෝ අගමැතිවරයාගේ කිසිදු එකඟතාවක් නොමැති බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා පවසනවා.

කොළඹ ඊයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන සිදුකරන ප්‍රකාශයකට පිළිතුරු දෙමින්.
 
උතුර - නැගෙනහිර ඒකාබද්ධ කිරීමට ජනාධිපතිවරයාගේ හෝ අගමැතිවරයාගේ කිසිදු එකඟතාවක් නොමැති බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී. පෙරේරා පවසනවා.

කොළඹ ඊයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන සිදුකරන ප්‍රකාශයකට පිළිතුරු දෙමින්.