විල්පත්තු වන විනාශය පසුගිය රජයේ තීන්දු තීරණ නිසා සිදුවූවක්

Tuesday, 05 January 2016 - 8:27

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පසුගිය රජය නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ගත් පටු තීන්දු - තීරණ, විල්පත්තු වනෝද්‍යානයේ විනාශයට හේතු වූ බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කළා.

ඊයේ බත්තරමුල්ල - අපේගම පරිශ්‍රයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමිනුයි ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ.