පෙළ පොත් සඳහා මිලියන 3652ක්

Tuesday, 05 January 2016 - 13:54

%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+3652%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මේ වසර සඳහා පෙළපොත් බෙදා දීමේ ජාතික උත්සවය කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේදී අද පැවැත්වුණා.

මෙහිදී වර්ග 420කට අයත් පෙළපොත් බෙදාදීම සිදුකෙරුණු අතර රජය ඒ සඳහා වැයකර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 3652ක්.