ගණිකා සේවයේ යෙදුනු විවාහක කතක් ගල් ගසා මරයි

Wednesday, 06 January 2016 - 10:10

%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
පරදාර සේවනය සහ ගණිකා වෘත්තිය යන  චෝදනාවට දකුණු දිග යේමනයේ දී කාන්තාවක් ගල් ගසා මරා දමයි.  අල්-කයිඩා පාලනයේ ෂරියා අධිකරණය විසින් දඬුවම  නියම  කර ඇත.

විවාහක කාන්තාවක් මෙලෙස ප්‍රසිද්ධියේ මහජනතාව විසින් ගල් ගසා මරා දැමුණු  බව විදෙස් වාර්තා පවසයි.

අප්‍රේල්  මාසයේ සිට - අරාබි අර්ධද්වීපයේ අල්-කයිඩා  පාලනය යටතේ ඇති අල් මුකල්ලා නගරයේ දී කාන්තාව ඝාතනය කර ඇත. හමුදා ගොඩනැගිල්ලක් මැද වළක  කාන්තාව හිඳුවා  ගල් ගසා තිබේ.

මීට පෙර ගල්ගසා මරා දැමුණු ආකාරයේ වීඩියෝවක් පහතින් ...