කිඹුලා ළිදේ - (ඡායාරූප)

Wednesday, 06 January 2016 - 11:05

%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A+-+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මාදම්පේ ප්‍රදේශයේ ළිඳකට වැටී සිටි අඩි 10 ක පමණ දිගින් යුත් ගැට කිඹුලෙකු වනජිවි නිලධාරින් ඊයේ තබ්බෝව අභය භූමියට මුදා හැරියා.

කිඹුලාගේ බර කිලෝග්‍රෑම් 100 කට ආසන්න බවයි වනජිවි දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ.
ඡායාරූප -  පුත්තලම හිරාන් ප්‍රියංකර