තනපටය දෛනික ආදායමක් කරගෙන

Wednesday, 06 January 2016 - 14:10

%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%A7%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%9B%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A++%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1
තනපටයේ සඟවා ගනිමින් මත් කුඩු ජාවාරමේ යෙදුණු   හතළිස් අට හැවිරිදි කාන්තාවක් මහරගම පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට  ගනියි.

කාන්තාව මත් කුඩු පැකට්  තනපටයේ සඟවා ගෙන ගැනුම්කරුවන්ට අලෙවි කරනු ලබන  බවට පොලිසිය විසින් අනාවරණය කරගෙන  පොලිස් නිලධාරිනියක් යොදාවා වැටලීම සිදු කර තිබේ.  සැකකාරිය උඩුකයේ සඟවාගෙන සිටි  මත්කුඩු පැකට් සොයාගෙන ඇත.

කාන්තාව මත්කුඩු අලෙවි ජාලයකට සම්බන්ධ බවට තොරතුරු අනාවරණය වූ බවද  පොලිසිය කියයි.