ආගමික ගැටලූවක් භූමදානයට හරස් වෙයි

Wednesday, 06 January 2016 - 15:54

%E0%B6%86%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92

ගෙළ වැළලාගෙන මියගිය කාන්තාවක් සිය ගම්මානයේ භූමදානය කිරීමට එරෙහිව හලාවත - පල්ලම - නාගවිල ගම්මානයේ ජනතාව අදත් විරෝධතාවයේ නිරත වුණා.

ආගමික ප්‍රශ්නයක් ඊට මුල්වී ඇති අතර, කෙසේ වෙතත් අධිකරණ තීන්දුවක් ලබාගෙන මෙම කාන්තාවගේ දේහය භූමදානය කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි පල්ලම පොලිසිය සදහන් කළේ.