ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලැව් ගිනි

Friday, 08 January 2016 - 8:33

%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92
බටහිර  ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇති වී තිබෙන මහාලැව් ගින්නකින් නිවාස සහ ව්‍යාපාරික ස්ථාන රැසක් විනාශයට පත්වී තිබෙනවා. පර්ත් නුවරට දකුණු දෙසින් යාලූප් නගරය ආසන්නයේ ගොඩනැගිලිවලටයි මෙහිදී වැඩිම හානියක් සිදුව ඇත්තේ. පැයට කිලෝමීටර් 60 ක් පමණ සුළං තත්ත්වයක් පැවතීම හේතුවෙන් මෙම ලැව්ගිනි  මීටර් 50 ක් පමණ ඉහළට විහිදුණු බව සඳහන්. විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ මෙහිදී දේපලවලට සැලකිය යුතු සිදුව ඇති බවයි. අවම වශයෙන් නිවාස 60 ක් පමණ ගිනිබත් වී ඇති අතර නගරයේ කර්මාන්තශාලා කිහිපයක් ද ගින්නට හසුවුණා.