සහනාධාර පොහොර වැඩි මිලට විකුණන අයට වැඩවරදි

Friday, 08 January 2016 - 10:08

%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%92
සහනාධාර සඳහා ගෙන ආ පොහොර වැඩි මිලට විකිණීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක පවසනවා.

මහනුවර ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.