කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයට රේල් බස් යුගලයක්

Friday, 08 January 2016 - 14:31

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවනය සදහා පළමු වතාවට රේල් බස් යුගලයක් එක් කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ලබන 18 වනදා මෙම රේල් බස් ධාවනයට එක්කෙරෙන්නේ කොස්ගම සිට හෝමාගම සහ මහරගම මගී ජනතාවගේ ගමන් පහසුව සදහායි.

ඒ අනුව, හෝමාගම සහ මහරගම පිළිකා රෝහල් වෙත පැමිණෙන මගීන්ට ද මෙමගින් සිය ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සපුරා ගත හැකි බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියා.