ව්‍යවස්ථා වෙනස වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වෙයි

Saturday, 09 January 2016 - 8:40

%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
නව වසරේ ප්‍රථම පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම අද පැවැත්වෙනවා. එහිදී නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සදහා පාර්ලිමේන්තුවම ව්‍යවස්ථා දායක මණ්ඩලයක් බවට පත්කිරීම සිදුවනු ඇති.

ඊට අදාළ කෙටුම්පත අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ද අද පාර්ලිමේන්තුව ඇමතීමට නියමිතව තිබෙනවා.