පීලි පැන්න දුම්රිය පීලිගත කිරීම ඇරඹේ

Saturday, 09 January 2016 - 11:16

%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ආසන්යේදී අද උදෑසන පිලී පැනීමට ලක්වූ දුම්රිය දෙක මේ වන විට පීලි ගත කරමින් පවතින බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය ප්‍රකාශ කළා.

දුම්රිය පීලි පැනීම හේතුවෙන් අද (09) උදෑසන කොළඹ කොටුව හරහා ධාවනය වන දුම්රිය ගමන්වල ප්‍රමාදයක් ද වාර්තා වුණා.