21 වන සියවසට ගැලපෙන නව ව්‍යවස්ථාවක්

Sunday, 10 January 2016 - 18:42

21+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
21 වන සියවසට ගැලපෙන පරිදි ව්‍යවස්ථාවක් මේ වසර අවසන් වීමට පෙර සකස් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රකාශ කළා.

යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ සහ යෞවන සමාජ සම්මේලනයේ සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ හමුවක් අද අරලියගහ මන්දිරයේ පැවැත්වුණා.

ඊට එක්වෙමිනුයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ.