ආණ්ඩුව ඡන්දයට බයයි

Monday, 11 January 2016 - 10:21

%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%A1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඡන්දයට බිය නිසා ආණ්ඩුව පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දමා ඇති බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පවසනවා.

හක්මන ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම සඳහන් කළේ ආණ්ඩුව මැතිවරණය කල් දැමීමෙන් ජනතා අයිතීන් උල්ලංඝනය කර ඇති බවයි.