නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව ජනපති කථා කරයි

Monday, 11 January 2016 - 10:25

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
නව ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව වැරදි මත ප්‍රචාර කිරීම තුළින් රට අස්ථාවර කිරීමට ඇතැමුන් උත්සාහ කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා.

කොළඹ කොටුව ශ්‍රී බෝධිරාජ විහාරස්ථානයේ ඊයේ පැවැති පුන්‍යොත්සවයකට එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියා.