දැකලා තියෙනවද - (ඡායාරූප)

Monday, 11 January 2016 - 12:03

%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%AF+-+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ගාල්ල වරායආශ්‍රිත මුහුදු තිරයෙන්   වසර 15 කට පෙර සොයා ගැණුනු ගල් නැංගුරමක් මහජන ප්‍රදර්ශණය සදහා ගාල්ල සමුද්‍ර  පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරයේ තැනපත් කර තිබෙනවා.

හිරු වාර්තාකරු පැවසුවේ ගාල්ල මුහුදු පුරා විද්‍යා ගවේශක  කණ්ඩායමක් විසින් සොයා ගනු ලැබු එය  වසර දහයකට අධික කාලයක් තිස්සේ පෙට්ටගමක තිබි  මෙලෙස මහජන ප්‍රදර්ශණයට ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

අතීතයේ ලංකාව හා අරාබිය අතර වෙළද හා නාවික සම්බන්ධතා මනාසේ තිබු බව පුරා විද්‍යාත්මකව තහවුරු වනවා.

මෙම නැංගුරම සමග බැඳී තිබු  බඳලී කොටස 2005 වර්ෂයේ  ඇමරිකාවට යවා කාල නිර්නය කිරිමෙන් පසුව ලියෙන් සදන ලද ස්මාරකයක් තුළයි තැනපත් කර තිබුණේ.


 ඡායාරූප - රවීන්ද්‍ර චන්ද්‍රරලාල්