සීගිරි අභයභූමියේ අනවසර ඉදිකිරීම් කළ 3 ක් අත්අඩංගුවට

Tuesday, 12 January 2016 - 10:17

%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B6%BA%E0%B6%B7%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+3+%E0%B6%9A%E0%B7%8A++%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
සීගිරිය අභයභූමියේ අනවසරයෙන් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකළ බව කියන පුද්ගලයන් 3 දෙනෙකු ඒ සඳහා යොදාගත් උපකරණ කිහිපයක් ද සමඟ වනජීවි නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මොවුන් සීගිරිය ප්‍රධාන මාර්ගය අසළ වනජීවි කාර්යාලයට මීටර් 100ක් පමණ දුරින් මෙම අනවසර ඉදිකිරීම සිදුකර ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත්, මෙම ඉදිකිරීම සඳහා අවසර ලබාගෙන ඇති බව අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

සැකකරුවන් දඹුල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.