මහපොළ ප්‍රමාදයි

Wednesday, 13 January 2016 - 12:47

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92
විශ්වවිද්‍යාලවල පළමු වසරේ සිසුන් සදහා මහපොල ශිෂ්‍යාධාරය ලබාදීම මේ සතියේ සිට ආරම්භ කරන බව මහපොළ භාරකාර අරමුදල ප්‍රකාශ කළා.

වසරක කාලයක් ගතව ඇතත් විශ්වවිද්‍යාලවල පළමු වසරේ සිසුන්ට රුපියල් පන්දහසේ මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය මෙතෙක් ලබාදී නොමැති බවට චෝදනා කළේ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැදවුම්කරු ලහිරු වීරසේකරයි.

මහපොළ ශිෂ්‍යාධාරය විශ්වවිද්‍යාලවල පළමු වසරේ සිසුන්ට ලබාදීම ප්‍රමාද වීම සම්බන්ධයෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය මහපොළ භාරකාර අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ පරාක්‍රම බණ්ඩාරගෙන් විමසීමක් කළා.
ඊට ඔහු දැක්වූයේ මෙවන් ප්‍රතිචාරයක්.