යාපනේ සහායට කොළඹත් එක්වෙයි

Wednesday, 13 January 2016 - 13:00

%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
නිදහස් අධ්‍යාපනය ආරක්ෂා කර දෙන ලෙස රජයට බලකරමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරීන් මේ වනවිට විරෝධතා පාගමනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිටින්. ඔවුන් මෙය සංවිධානය කර ඇත්තේ අද උදෑසන යාපනය විශ්වවිද්‍යාලීය වෛද්‍ය පීඨ සිසුන් දියත් කළ උද්ඝෝෂණයට සහාය දැක්වීමක් ලෙසයි.