විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් කොටුවේ වාහන තදබදයක්

Wednesday, 13 January 2016 - 14:37

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව අවට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

වෛද්‍ය පීඨ සිසුන් පිරිසක් මෙම පා ගමනට එක්ව සිටින බවයි පොලිසිය සඳහන් කලේ.