රත්නපුර තැපැල් කාර්යාලයේ සේවකයන් වර්ජනයක

Thursday, 14 January 2016 - 14:18

%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A
රත්නපුර තැපැල් කාර්යාලයේ සේවකයෙකුට පහරදීමේ සිද්ධියකට විරෝධය පළ කරමින් එහි සේවකයින් අද (14) වර්ජනයක නිරතවනවා.

ලිපි බෙදීමේ කටයුතුවල නිරතවෙමින් සිටියදී තැපැල්කරුවෙකුට කිසියම් පුද්ගලයෙකු පහරදී ඇත්තේ  රත්නපුර - පොල්හේන්ගොඩ ප්‍රදේශයේදීයි.

මෙම පහරදීමට විරෝධය පළ කරමින් රත්නපුර තැපැල් කාර්යාලයේ සේවකයින් අද උදෑසන විරෝධතාවකද නිරත වුණා.