නව ව්‍යවස්ථාවට දෙමළ පක්ෂවල සහය අවශ්‍යයි

Friday, 15 January 2016 - 13:14

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
දෙමළ පක්ෂවල සහයෝගය නොමැතිව සකසන නව ව්‍යවස්ථාවෙන් ඵලක් නොවන බව විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසනවා.

මහනුවර - උඩුදුම්බර ප්‍රදේශයේ ඊයේ (14) පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ සියලූ ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා නොකළහොත් මෙරට යළි යුදමය වාතාවරණයක් ඇතිවීම වළක්වාලිය නොහැකි බවයි.