භික්ෂු කථිකාවත ගෙනෙන්නේ සංඝ සමාජය නිහඬ කිරීමටද ?

Monday, 18 January 2016 - 9:01

%E0%B6%B7%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9D+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B6%AC+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B6%AF+%3F
භික්ෂූන් වහන්සේලා නිහඩ කරලීමේ අරමුණින් රජය විසින් නව භික්ෂු කථිකාවත හඳුන්වාදීමට කටයුතු කර ඇති බව හිටපු ජනාධීපති, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

ඇහැලියගොඩ ප්‍රදේශයේ ඊයේ (17) පැවති උත්සවයකට එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ. එහිදී හිටපු ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ කඩිනමින් මෙම භික්ෂු කථිකාවත ගෙන ඒම ගැටලූ සහගත බවයි.

ඊට සෑම භික්ෂුවකගේම අදහස් විමසිය යුතු බවයි හිටපු ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ.