හැටන් - සිංගිමලේ කන්දේ ඇතිවු ගින්නෙන් අක්කර 06 ක් විනාශයි

Monday, 18 January 2016 - 9:13

%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+06+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%92
හැටන් - සිංගිමලේ කන්දේ ඇතිවු හදිසි ගිනි ගැනීම් තත්ත්වයක් හේතුවෙන් අක්කර 06 ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක් විනාශ වී තිබෙනවා.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේ ඊයේ (17) පස්වරුවේ ඇතිවු ගින්න මේ වනවිට මැඬ පවත්වා ඇති බවයි.

ගින්න ඇතිවීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැහැ.