කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයට අද සිට නව රේල් බස් සේවාවක්

Monday, 18 January 2016 - 10:04

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ කොස්ගම සිට මහරගම දක්වා නව රේල් බස් සේවාව අද සිට ආරම්භ කෙරෙනවා.

හයිලෙවල් මාර්ගයේ පවතින මාර්ග තදබදය අඩු කිරීමේ අරමුණිනුයි මෙම නව රේල් බස් සේවාව ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ.

ඒ අනුව, මෙම නව රේල් බස් සේවාව හරහා කොස්ගම සිට හෝමාගම සහ මහරගම දක්වා ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

හෝමාගම සහ මහරගම පිළිකා රෝහල් වෙත පැමිණෙන මගීන්ට ද මෙමගින් සිය ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සපුරා ගත හැකි බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියා.