තහනම් දැල් භාවිත කළ ධීවරයන් හයදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

Wednesday, 20 January 2016 - 10:28

%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
තහනම් දැල් භාවිත කරමින් ධීවර කටයුතුවල නිරතවූ ධීවරයන් හයදෙනෙකු නාවික හමුදාව බත්තලංගුණ්ඩුව සහ කුදිරමලේ මුහුදු ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ ඔවුන් පැමිණි ධීවර යාත්‍රා දෙකක්ද සමඟයි.

මෙම ධීවරයන් සතුව තිබූ සුරුක්කු දැල් දෙකක්ද නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇති අතර ඔවුන් ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සඳහා පුත්තලම ධීවර පරීක්ෂක කාර්යාලය වෙත භාරදුන් බව නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළා.