බිරිඳ නිරුවත් කොට මහපාරේ යවා වීඩියෝ කරන අසාමාන්‍ය පිරිමියා (ඡායාරූප)

Wednesday, 20 January 2016 - 15:13

%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B3+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA++%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නගරයේ  පුද්ගලයෙකුගේ ක්‍රියා කලාපයක් පිළිබඳ ලොව පුරා දෝෂදර්ශනයට ලක්වෙයි. ඔහු   තම බිරිඳව නිරුවත් කොට වීදියක  ගමන් කරවා ඇත.

බිරිඳට බැන වදිමින් ඔහු  මෙම ක්‍රියාවේ නිරතවන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් පහතින් නරඹන්න.


rnrnrnrn