ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්ගෙන් ප්‍රවාහන ඇමතිට පෙත්සමක්

Wednesday, 20 January 2016 - 14:45

%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ සහ ප්‍රධාන නගරවලින් ත්‍රිරෝද රථ ඉවත් කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ගේ සංගමය ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා වෙත පෙත්සමක් භාරදුන්නා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේදී මේ වනවිට පැවැත්වෙනවා.

පසුගියදා බස්නාහිර පළාත් සභාව විසින් කොළඹ සහ ප්‍රධාන නගරවලින් ත්‍රිරෝද රථ ඉවත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් යෝජනාවක් සම්මත කරගත්තා.

ඊට විරෝධය පළ කරමිනුයි සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ගේ සංගමය මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කළේ.