මිනුවන්ගොඩ - කොළඹ පෞද්ගලික බස් වර්ජනයක්

Thursday, 21 January 2016 - 14:06

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9+-+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මිනුවන්ගොඩ - කොළඹ පෞද්ගලික බස් රථ අද උදෑසන සිට වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ ජාඇල පොලිස් ස්ථානය විසින් මිනුවන්ගොඩ - කොළඹ බස් රථ කොන්දොස්තරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට විරෝධය පළ කරමින්.

මිනුවන්ගොඩ - කොළඹ සහ කුරුණෑගල - කොළඹ බස් රථ රියදුරන් දෙපිරිසක් අතර ඊයේ ඒකල නගරයේදී ගැටුමක් ඇති වුණා.

අනතුරුව පොලීසියට කළ පැමිණිල්ලකට අනුවයි අදාළ රියදුරා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ.