අල්ලස් කොමිසමෙන් හිටපු ඇමති කුමාර වෙල්ගමට නඩු

Thursday, 21 January 2016 - 16:17

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94
හිටපු ප්‍රවාහන අමාත්‍ය කුමාර වෙල්ගමට අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසම අද නඩු පවරනු ලැබුවා.  

ඒ නීතිවිරෝධී ලෙස ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරයෙකුට වැටුප් වශයෙන් රුපියල් මිලියන 3යි දශම 2 ක මුදලක් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන්.

අල්ලස් කොමිසම අදාළ නඩුව කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී ගොනුකළ අතර ඒ අනුව හිටපු අමාත්‍යවරයාට ලබන පෙබරවාරි 12 වනදා අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස නොතීසිද නිකුත් කර තිබෙනවා.