ෆේස්බුක් සමාගමෙන් ඉන්දියාවට චෝදනාවක්

Friday, 22 January 2016 - 14:19

%E0%B7%86%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉන්දියාවේ නිදහස් අන්තර්ජාල සේවාවන් ලබාදීමට ගෙන ඇති තීරණයට පැන නැගී ඇති විරෝධය පිළිබඳ ෆේස් බුක් සමාගමේ දැඩි විවේචනයට ලක්ව තිබෙනවා.

ෆේස්බුක් සමාගම විසින් ඉන්දියාවේ නිදහස් අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම පිළිබඳ ඊයේ නවදිල්ලි නුවරදී දැවැන්ත විවාදයක් පැවැත්වුනා.

එහිදී විශාල පිරිසක් සඳහන් කර ඇත්තේ නිදහස් අන්තර්ජාල සේවා ලබාදීම තුලින් ඉන්දියාවේ පවතින අන්තර්ජාල පහසුකම් අභියෝගයට ලක්වන බවයි.

මෙම විවාදයේදී විශේෂයෙන් අවධානය යොමුවී ඇත්තේ ඉන්දියාව තුල සියලුදෙනාට පොදු ආකාරයෙන් අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම පිළිබඳවයි.

විවාදය පිළිබඳ අදහස් දක්වන ෆේස්බුක් සමාගමේ ඉන්දීය නියෝජිතවරිය අවධාරණය කරන්නේ නිදහස් අන්තර්ජාල සේවාවන් ලබාදීමේ අරමුණ අනෙක් වෙබ් අඩවි අවහිර කිරීමේ අරමුණකින් සිදු නොවන්නක් බවයි.

විශාල පිරිසකට අන්තර්ජාල පහසුකම් සැලසීම මෙහි අරමුණ බව ද ඇය පෙන්වාදී තිබෙනවා.