මහින්ද රජයට වඩා බදු පටවලා

Monday, 25 January 2016 - 7:33

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF++%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%A9%E0%B7%8F++%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8F
මහින්ද රාජපක්ෂ රජයට වඩා ජනතාව මත බදුබර පටවා ඇති බව සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා. බදු වැඩිකර ඇත්තේ බිලියන 500කින් බවයි හෙතෙම පෙන්වා දෙන්නේ.