ඇවිදින මාළුවෙක් හමුවෙයි (ඡායාරූප)

Monday, 25 January 2016 - 11:40

%E0%B6%87%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
පාද  සහිත මත්ස්‍යයෙකු නවසීලන්තයෙන්  සොයා ගැනෙයි. මෙම පුදුම මත්ස්‍යා සංචාරකයෙකු විසින් පළමුව දැක තිබේ. සංචාරකයා ඒ පිළිබඳ තවත් පිරිසකට දන්වා ඇත.

ඇවිදින මාළුවා  මත්ස්‍ය විශේෂඥයින් භාරයට  ගැනුණත් ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.

ගැඹුරු මුහුදේ දී සොයාගෙන ඇති  'ඒන්ජල් ෆිෂ්'  ට සමාන හැඩහුරුකම් කියන  මෙම සත්වයාගේ පැහැයද අසාමාන්‍ය බවයි  විශේෂඥ  මතය.

මත්ස්‍යා DNA පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමට තීරණය වී ඇත. ඒ තුළින් ලොව  පුදුම කළ හැකි කරුණු සොයාගත හැකි වනු ඇති බවටයි  විශ්වාස කෙරෙන්නේ. සත්වයා අධ්‍යන කටයුතුවෙනුවෙන් 'පපා' කෞතුකාගාරයට යොමු කර තිබේ.

 ඇවිදින මාළුවා පහත  වීඩියෝවෙන් නරඹන්න....ඡායාරූප වීඩියෝවට පහතින්....